Montáže

Dodávky a montáže v oboru slaboproudu a sdělovací techniky, dodávky a montáže silnoproudých zařízení do 1kV .

Více informací

Revize

Výchozí a periodické revize elektrických strojů a přístrojů, hromosvodů a zařízení do 1kV.

Více informací

Inženýrská činnost ve výstavbě

Autorský a technický dozor investora nebo dodavatele na stavbách, zpracování prováděcí projektové dokumentace nebo dokumentace skutečného provedení staveb v oboru elektro

Více informací
Příklady naší práce
Montáže slaboproudých systémů
Montáže silnoproudých zařízení
Projektová činnost ve výstavbě v oboru elektro
Školení v oboru elektro