• autorský dozor
  • technický dozor investora nebo dodavatele na stavbách v oboru elektro do 35kV
  • koordinace prací a dodávek zhotovitelů
  • dohled nad vedením stavebního deníku
  • dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a revizí
  • zpracování prováděcí projektové dokumentace
  • zpracování dokumentace skutečného provedení staveb v oboru elektro